O firmě

Akciová společnost KOH-I-NOOR Mladá Vožice jako právní nástupce bývalého závodu Koh-i-noor Praha st.p. vznikla k 1.1. 1994, kdy byla zaregistrována v obchodním rejstříku.

Současný výrobní program je zaměřen zejména na oblast výroby aerosolových ventilů a jejich příslušenství, tzn. rozmanitých aerosolových rozprašovačůaplikátorů a krycích víček k aerosolovým nádobkám. 

Dlouholeté zkušenosti s výrobou přesných plastových součástí aerosolových ventilů jsou využívány i při doplňkovém výrobním programu, kterým je široký sortiment dalších výrobků z plastických hmot.

Akciová společnost je certifikována dle normy ISO 9001:2008 (SGS European Quality Certification Institute E.E.S.V.). Získání tohoto certifikátu zavazuje a.s. k serióznosti jednání vůči všem obchodním partnerům, k vysoké kvalitě vyráběných a dodávaných výrobků, jakož i dobrému systému organizace řízení a.s.

O spokojenost našich zákazníků se stará všech 196 zaměstnanců. Pro Vaše dotazy je Vám k dispozici tým pracovníků obchodu, marketingu a konstrukce, kteří zabezpečují všechny činnosti spojené s nabídkou a realizací zakázek.

Společnost a životní prostředí

Snahou akciové společnosti KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s . je aktivně a soustavně ovlivňovat kvalitu a ochranu životního prostředí . S amozřejmostí je úsilí , aby všechny firemní aktivity , strategické kroky a plány měly vždy pozitivní vliv na ochranu životního prostředí a současně zlepšovaly ekologický profil společnosti .

Výrobní technologie využívané ve společnosti KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s . jsou šetrné k životnímu prostředí . Žádný z našich výrobků neobsahuje nebezpečné ani škodlivé látky. Mizivé množství nebezpečných odpadů, vyskytujících se v a.s ., se likviduje v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.

Akciová společnost KOH-I-NOOR Mladá Vožice dodržuje závazky plynoucí z právních předpisů, tj. zákonů, nařízení vlády, vyhlášek souvisejících s ochranou životního prostředí , bezpečností práce a požární ochranou.

Při aplikaci a prosazování státní i regionální environmentální politiky velice úzce a koordinovaně spolupracujeme s příslušnými úřady, zájmovými organizacemi a skupinami.

Provádíme neustálý rozbor spotřeby surovin a materiálů s důrazem na jejich maximální využití a omezení odpadů. Zajišťujeme minimalizaci čerpání přírodních zdrojů a surovin.

Ke zlepšení životního prostředí společnost přispívá i svou účastí v systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů, který zajišťuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s.

Ve vztahu k zlepšování životního prostředí akciová společnost soustavně a systematicky zvyšuje odbornost svých zaměstnanců.


Historické úspěchy

2017

Dokončení modernizace společnosti , výstavby nové výrobní haly a skladovacích prostor.

2017

Otevření nové pobočky v Itálii - KIN Italia S.r.l.

2016

Zahájení stavby v rámci rozšíření společnosti o nové výrobní prostory

2014

Instalace nového montážního automatu pro výrobu aerosolových ventilů typu muž.

2013

Instalace BOV stroje a výroba BOV ventilu (Bag on Valve).

2012

Pořízena 3D tiskárna.

2012

Zaveden dávkovací ventil typu muž.

2011

Zaveden ventil 360° typu muž.

2009

Zavedení ventilu pro práškové náplně.

2008

Instalován nový montážní stroj pro výrobu aerosolových ventilů typu muž.

2004

Zavedení spraycapu pro osvěžovače vzduchu.

2003

Do výrobního programu zařazen aerosolový ventil typu muž.

1994

Oddělení KOH-I-NOOR v Mladé Vožici od KOH-I-NOOR Praha.

1987

Přesun výroby do nových objektů.

1986

Zahájena výroba orlonů.

1985

Zahájena výroba mechanických rozprašovačů.

1974

Výrobní program zúžen pouze na příslušenství k aerosolovým ventilům a výrobky z plastu.

1967

Do výrobního programu zařazena produkce aerosolových ventilů.

1957

Výroba kartáčů na vlasy a plastových hraček.

1954

Zahájena výroba plastových zdrhovadel.

1951

Zahájena výroba z plastických hmot.

1947

1. výrobek – knoflík z umělé rohoviny.

1947

Založen KOH-I-NOOR v Mladé Vožici.